magány

Ha erről, amiről most írandó vagyok, úgy szólnék, ahogy szokás, akkor fel kéne sóhajtanom: hát én is eljutottam idáig, bölcsesség, érettség, tudatosság és egy csipet keserűség, ejj, hát így van ez; fáraszt és iszonyít az emberi rútság, csalódtam egy sor barátomban is… És persze sajnálnom kellene magam, legalábbis számolni azzal, hogy sajnálni fognak, amiért nem működnek az emberi kapcsolataim.

De én a saját szavaimat mondom. A fenti-szokásos nem is igaz. Nem csak nem az enyém a megfogalmazás, hanem rá sem ismerek az igazságára. Bővebben…

amerika nagy hazugsága

Itt nálunk olyan csönd van: kabóca csak, néha madár rikolt, egy-egy repülő, az esték egészen némák.

Hallgatok én is, és én mindenféléről merengek. Hogy egy kapcsolatnak van-e belső logikája, élettartama, arról… Iránya, üzemanyag-mennyisége és kifogyása? Önállóan, a szereplőktől független saját története? Vagy csakis attól függ az alakulása, amit a két fél beletesz? Ha érzem, hogy ez már nem olyan, akkor tegyek lépést, “csináljam aktívvá” a kapcsolatot, vagy hagyjam?

Ilyen sorsára hagyós, történésekbe simuló lettem: hagyom. Én mindig akartam, cselekedtem, komolyan vettem, ragaszkodtam, kitartottam. Most nem. Felszabadító.

Olvasok sokat, amennyire hagynak. Gyereknevelés, főzés, mosás, kutyázás, takarítás, írás és – nagyrészt – edzés van, szóval ilyen húsz oldalakat, hajnalban, fektetés után, buszon, fogason vagy kávé mellett. Tegnap fejeztem be Lionel Shriver Ennyit erről című regényét. Bővebben…

mindig mondom

Vannak ismétlődő fordulatok, unásig ismert dumák, visszatérő megjegyzések az életedben?

Neked mondják, vagy te mondod őket?

És esetleg halál idegesítőek? Ma ezek fajtáit veszem sorra. Bővebben…

tanuljunk magyarul 28. – a költői kérdés

Azt hiszem, ezt a fogalmat nem használjuk mindig pontosan.

Költői kérdés: amire nem kell válaszolni. Miért? Mert nem azért van feltéve.

De miért?

Nincs válasz? Nem tudjuk a választ? Vagy értelmetlen a kérdés? (Hány éves a kapitány?)

Vagy nem elegáns válaszolni, mert úgyis csak egyetlen válasz adható rá? A költői kérdés gyakran sugalmazza a válaszát: a kérdés jellege vagy megfogalmazása miatt a válasz triviális, ezért dacosan felszegjük a fejünket: nem engedünk manipulációnak, effélébe értelmes ember nem megy bele.

Vagy mert nem lehet megválaszolni? Ez is érdekes értelmezés, még visszatérek rá, és megtámogatom egy nagy költővel.

Ő ezt idézi:

Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri
Balsorsa minden nyűgét s nyilait;
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,
S fegyvert ragadva véget vet neki?

Ami szerintem valódi, filozófiai kérdés, nem költői. Én legalábbis mindig így gondoltam rá. Hogy az is nagy, aki tűri, és néha fegyvert ragadni nagyobb gyengeség. Hát nem? Pedig Hamlet itt éppenséggel annyi halogatás után rábeszéli magát a tettre. Amely aztán annyira nem áll jól neki.

Ami biztos: a költői kérdés csak formailag kérdés, valójában állítás.

Megint a műfajok, szövegtípusok, regiszterek érzékeny beazonosítására és a nekik megfelelő értelmezési eszközök váltogatására biztatnám fogékony olvasóimat. Tudjuk, milyen típusú szövegekben van helye a költői kérdésnek, és azokat a fajta szövegeket tudomásul vesszük, nem állunk le velük beszélgetni.

Parlamenti interrpellációban, például (hehe).

Kossuth-díj-e a jutalma a nemzet- és vallásgyalázóknak?

A két említett magyar állampolgár kitüntetése azt jelenti-e, hogy a művelődési kormányzat a jövőben hivatalos rangra emeli és követendő példaként állítja a magyarság elé vallásának és nemzetének ocsmány, mosdatlan gyalázását?

Védőbeszédben is okés. Publicisztikában. Ünnepélyes szónoklatokban, kiállításmegnyitókban, nekrológokban, szóval, általában a retorikai teljesítményekben. Hazafias költeményekben, és, mint Hamleté, drámai monológokban is. Ám az újságírás tényműfajai jól teszik, ha kerülik. Regényekben is viszonylag ritka, úgy értem, a főszövegben: a Bovarynéban is csak a tenyészállatvásár-jelenet idézett megnyitóbeszédében szerepel, amely a regény szimmetriatengelye és csúcspontja, hallatlanul szórakoztató, korát messze meghaladóan láttató, kommentár nélküli valóságábrázolás, ahogy a szónoklat részletei váltakoznak Emma lobbanó szerelmével.

Vitákban a költői kérdéseknek nem sok értelmük van, bár gyakran használatosak, de rosszhiszeműek, nem állják ki a logika próbáját, a fent említett okok miatt. Baráti diskurában sem haszálunk költői kérdést, mert méltán rossz a híre: demagóg, nincs benne nyitottság, győzködős. Monológba való, megfojtja saját válaszát.

Hasonlítsd össze ezeket, az egyik egy fiktív hazafias tüntetés szónoklatából, a másik egy romkocsmában (!) kesergő barátnőtől:

Fig. 1.

Azért küzdöttünk-e annyit, hogy mindazt, amit elértünk, most senkiházi idegenszívűek hordják röhögve szét?

Neeeeem…!

Fig. 2.

De most én tényleg végignézzem, ahogy megcsal az orrom előtt?

(…)

Petri György az említett költő, és ő azt állítja, a lét végső kérdéseiről van szó. A Beszélőből való a glossza, gyönyörűen írta meg:

A költői kérdés megkérdőjelezi tudományos racionalitássá felstilizált rutinjainkat, olyan, mint egy komótcipőnkbe esett sliccgomb, feltöri logikai talpunkat. Megengedhetetlen-é a halálbüntetés? Van-e egyáltalán értelme a büntetésnek? Állatias bosszúvágyunkat elégítjük-e ki, vagy helyreállítjuk a megsértett erkölcsi világrendet? Nevelnek-e a nevelőtisztek, avagy csak sanyargatnak amúgy visszataszító nyomorultakat, akik mindazonáltal mégiscsak embertársaink?

(…)

Ezek a kérdések éppen megválaszolhatatlanságuk miatt termékenyek. Ezek és az ilyenfajta kérdések azok, amiket naponta fel kell tennünk magunknak. Úgy tűnhet, mintha kötelező mazochizmust, napi öngyötrést javasolnék terápia gyanánt. Nos, ezt vállalom. Az erkölcsi és szellemi épség és egészség nem állapot, amely egyeseknek megadatik, másoknak nem, hanem egy lehetőség, amiért naponta kinek-kinek meg kell küzdenie. Ezért szeretnék költői kérdéseket feltenni ezen az oldalon saját magamnak, barátaimnak és azoknak is, akikkel vitában állok.

http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-koltoi-kerdesrol

Kiemelés tőlem, a szerk. Szép-e? Ha jól számolom, ez 1986-os szöveg, ha a Beszélő 1981-es indulását vesszük.

Petri György egyébként a másik Kossuth-díjas “magyar állampolgár”, akinek “vallásgyalázása” ügyében az irodalmat ugató dr. Torgyán interpellált 1996-ban, de ez most csak véletlen egybeesés. Ennek a tanulmánynak a 149. jegyzetében olvashatsz további részleteket.

(Ha most meg vagy lepődve, hogy én ilyen szerzőket “propagálok”, vagy meglepődve nem vagy ugyan, de szívesen belekötnél, akkor visszakérdezek: milyen blogot olvastál eddg, mit hittél, és mit szeretnél itt? Magyar szakos vagyok, irodalomértő, igen jó tanáraim voltak, említett szerzőket elég alaposan ismerem, és esztétikai alapon, kiállásaik, politikai szerepük miatt is nagyra becsülöm. Kifejezetten nem vagyok ún. konzervatív, ami azt jelenti, hogy nem szeretek elfogultságokat keverni az identitásomba, de ennél közelebbit már nem tudok magamról mondani. Habár a Kossuth-díj hagyományosan politikai jellegű, a kormányzatot a /nép/köztársaság letéteményesének tartó politika díja, az nagyon szomorú, hogy ennyire aktuálpolitikai jellege lett.)

A tanuljunk magyarul! sorozat jobb-rosszabb darabjai:

https://csakazolvassa.hu/tag/nyelv+sorozat/