mi a bajom az álkeresztényekkel?

Igen, engem gyerekkoromban traumatizáltak a vallásossággal. Erről szól a gyehenna tüze és a gondolataid mélye című írásom, és szó esik az önéletralyzban is róla.

De nem csak ezért irritál. Mi is? A kereszténység mint olyan, ebben az én nagy liberális individualizmusomban? Dehogy. Nem világnézeti jellegű az idegenkedésem. Sok tekintetben én nagyon is konzervatív, szigorú morálú vagyok. Kereszténynek nem mondanám magam, azt elrontották bennem (istenem, akit már kis i-vel is merek írni, milyen sokáig gyötörtem magam azzal, hogy én nem vagyok elég jó, nem vagyok rá képes, gyenge vagyok!), de égbolt igenis van fölöttem. Ismerem és belém ivódott, hogy mit jelent a gyakorló, igaz kereszténység, és mulatságosak azok, akik oly igen hajtogatják, miközben fogalmuk nincs ennek a mélységeiről.

Engem az irritál, amikor valaki érvként belengeti, pozíciót kíván szerezni azzal, hogy ő keresztény. Fel se tételezve, hogy nem az a topCsomolungma. Mint aki két ászt húzott…Tehát azokról van szó, akik rendszeresen emlegetik, és valami mögöttes szándékuk van vele. Melynek nincsenek tudatában.

A legjobb esetben a kereszténységük közösséghez tartozás, érdeklődési irány, gyerekkori nosztalgia, jobb híján fenntartott “maradék” identitás, olyasmi, mint hogy “szeretem a thai kaját”. Olyasmi, és annyit is ér, de úgy hangoztatják, mint ha* valami rang lenne. Remélhetőleg nem képmutatóak, a hangoztatott értékek mögött nem áll a tízparancsolat és a jézusi intelmek lábbal tiprása, és nem is rekesztenek ki másokat vele, saját identitásukat igazinak, felsőbbrendűnek sugallva. Ők egyszerűen csak nem értik, miért cikis ezzel előállni. Ne keressünk rosszindulatot abban, ami sima tudatlansággal is megmagyarázható.

A “keresztény” identitás divatos, reneszánsza van, mert olyan a jelen értékítélet, hogy az önbevalláson alapuló erkölcsösség a többséghez sorol, vagy ha nem, akkor egy rokonszenves(nek gondolt), bátor, elit, tudatos, netán hitéért üldözött kisebbséghez – érdekes volna feltérképezni annak okait, hogy a buddhizmussal, általában a lebutított indiai, keleti, szakrális érdeklődéssel hasonlóképp szokás vagizni, de az ortodox zsidóságba betéréssel például nem szoktak. Nekem ez az egész azt fejezi ki, hogy kinél van a társadalmi hatalom, a jóváhagyás joga. Miről vallunk öntudatosan, miről önkritikusan, és miről hallgatunk.

Másoknak a kereszténység: külsődleges jegyek, szokások gyakorlása. Mise, elsőáldozás, esti ima, kereszt a nyakban, templomi esküvő, gyónás, keresztet vetni templom közelében. Nyilván ha hiszel a rítusban, akkor nem külsődleges. De ha csak erre szorítkozik a hitélet, ha nincs lelki önismeret, önboncolgatás, és semmivel nem jár ez embertársaidra nézve, akkor engedd meg, hogy ettől ideges legyek. Nem, nem azt kívánjuk, hogy balek legyél. Csak azt, hogy ne hivatkozz olyasvalamire, ami nem létezik.

A világ, és bőven tudok ezt alátámasztó evangéliumi helyeket citálni, szóval nem is csak a világ, hanem maguk a hitelvek azt várják, hogy a kereszténységed morális álláspont legyen. Nem azért, hogy az alázatos hátadra mászhassanak, hanem hogy jó vagy jobb ember legyél tőle. Hogy az emberek közt létezz úgy, mint Jézus. Kövess engem. Ezt mondá. Nem kérünk teljesíthetetlen maximumot kárörvendve, csak hogy ne hangoztasd már ennyire mások ellen, hogy te bezzeg, ha magad is bukdácsolsz. Mert olyanná lészen a te egész életed, mint az farizeusoké.

Van, akinek a kereszténység jobberkedés, nemzetieskedés, a konzervatív (férjet, monogámiát, rendezett és kiszámítható viszonyokat, becsületet követelő) attitűd szinonimája. Ők rend- és erőpártiak, és gyanakvóak mindennel kapcsolatban, ami új, progresszív, eleven, egyenlő, narancsszín.

És sírok, mennyire nem ismeritek a saját hagyományaitokat, se az egyháztörténetet, se a Bibliát, a zsoltárokat, még az Újszövetséget sem. Ez ciki.

Összegezni kéne a posztot, zárómondat a lábjegyzet fölött: legyél valóban jézusi, arra törekvő, adakozó, mezítlábas, kenyérszaporító és lábmosó, sőt, másik arcát odatartó, vagy pedig sűrűn titkold el, hogy keresztény vagy – nem mert ez szégyen volna, hanem pont hogy ne hozz szégyent rájuk.

* á propos! hogy ezt miért írjuk külön. Van a mintha kötőszó, az kb. azt jelenti: olybá. Azt egybeírjuk, na, mi legyen a példamondat: Mintha nőtt volna a bicepszed. Gyakoribb nem összetett mondatokban. És van, amikor találkozik a mint és a ha. Egymás mellé kerülnek. Ilyenkor a főmondatban van egy utalószó, amely a mint előzménye: olyan, mint, úgy, mint.

44 thoughts on “mi a bajom az álkeresztényekkel?

 1. Társkereső oldalon /tudom,tudom…/ pasi írja rögtön az első alapinfós levelezés második levelében, hogy keresztény értékrend szerint él, ezen belül katolikus értékek mentén neveli gyerekeit. Azt már nem is tudom, ő írta ezt félkövér nagyobb betűmérettel, vagy bennem szólalt meg a vészcsengő, de erre rárepültem. Írtam, hogy nekem is van egy értékrendem, bár még soha nem ruháztam fel keresztényi vagy egyéb jelzőkkel, illetve talán nem is tudnám, a számomra fontos értékek közül van-e olyan, ami csak és kizárólag keresztnényi. Mindenesetre törekszem a jóra, nem ártani másoknak, empatikusan és tisztelettel fordulok mások felé, és időről időre megállok ránézni, mennyire sikerült, hogyan fejlődhetnék. Leírtam, hogy fontos számomra a szabadság és elfogadás, próbálok ítéletek nélkül fordulni embertársaim felé színtől, nemtől, vallástól és szexuális orientációtól függetlenül, és örülök, hogy olyan világban élek, ahol szabadon szerethetek, dönthetek, kihez kapcsolódom, kit választok társamul, mire és meddig. Oké, a végére odaírtam, hogy tele vagyok kérdésekkel, például nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy a reinkarnáció az kizárt 🙂 Nagyon kimért levelet kaptam tőle, hogy próbál nem pálcát törni felettem és nem ítélkezni, de ahogyan én szemlélem a világot, az számára kizárttá teszi mondjuk egy kávé elfogyasztását velem. A konkrét pasin azonnal túlléptem, de napokig pörögtem a kereszténység témakörében, köszönöm, hogy leírtad.

  Kedvelik 1 személy

 2. Az ortodox zsidósággal való hivalkodás talán azért nem szemetűnő, mert nem is nagyon jellemző, hogy sokan betérnének. Még a született zsidók is ma már-a többség-a neológ irányzatot viszi, sőt, egyre gyakrabban találkozom fiatal zsidóknál azzal, hogy egyszerűen csak Kabbaláznak, mert már menekülnek a szabályok elől. Az ortodox vonal meg azért eléggé beszabályozza az egyén életét.
  Nekem a volt anyósjelöltem volt nagyon szemét keresztényi értékrend címszó alatt. Amire rájöttem a vele való (hektikus) kapcsolatom ideje alatt, hogy Őt nem érdekelte a spiritualitás…ez olyan érdekes, hogy ki mit vesz ki egy vallásból. Ő maximálisan a földi, gyakorlati konzervatív értékeket tartotta szem előtt, és a legfontosabb kérdése mindenkivel szemben, hogy mit gondol a házasság előtti szexről? (mert szerinte az elítlendő) És bárk, aki megkörnyékezte a gyerkeit, és esetleg mást gondolt, annak nekiment, uszított, a gyerekének elültette a fejében, hogy innentől kezdve ez nem lehet komoly kapcsolat, és mindenről, de az életben mindenről volt egy sarkos véleménye, amitől nem tágított.
  Ami nekem szarul esett, hogy egyrészt-nem mintha magyarázkodásra szorulnék, ezt azért hozzáteszem-elég konzervatív módon éltem, sőt, a kortársaimhoz képest meg kifejezetten maradinak számítottam, és kapcsolatom előtte nem is volt. Szexuális szabadosságról eleve nem beszélhettünk az esetemben, csak mertem megjegyezni, hogy azért én nem gondolnám, hogy ennek házasságig így kell maradni, mert….na jó, ebbe ne menjünk bele, egy egész regényt lehetne írni, miért nem tartom szerencsésnek. Úgy gondoltam, fiatal felnőtt nőként egy normális kapcsolatban szeretnék szexuális életet élni, és nem akarom tartogatni magamat jó ég tudja mikorra (tekintve, hogy manaspág a házaságkötések ideje is kitolódott) erre már egy valóságos prosti lettem a szemében,és a lehető legdurvább módon támadt, ahol ért. Hozzáteszem, mindenkivel ezt csinálta akivel a gyerekei próáltak párkapcsolatot létesíteni. És nem valami primitív ember volt…Mármint, egyébként magasan iskolázott, művel, kellemes megjelenésű, jó modorú, és szép nő volt, akiből egyébként ömlött a gonoszság..

  Kedvelik 1 személy

  • Nekem az anyai nagymamám volt kicsit hasonló, csak kifinomultabb, indirektebb módon kommunikálta ugyanezt, hiába végzett egyetemet, volt sok tekintetben felvilagosult, szellemileg friss és alapjában véve jóindulatú. Az egyházi neveltetése mégis eltorzította a szexualitáshoz való viszonyát és a saját megfosztottsága, ilyen jellegű neorotizáltsága miatt ítélte el mindazokat, akik tudtak nála szabadabban élni.

   Kedvelés

 3. A vallásukkal tolakodók, leckéztetők, (helytálló a bigott jelző erre?) azért érdekes keresztények, mert éppen az alapvető krisztusi parancsokat nem tartják be. De ennek nincsenek tudatában.
  Az is oka lehet, hogy a keresztény egyházak sokkal bonyolultabb vallásrendszert építettek, mint az annak eredetét képező tanok. Jézus tanításai, az ószövettségi ősi erkölcsi eszencia elég világos, csak úgy élni nehéz.
  Aztán itt is beköszön az intellektuális szemlélet és annak ellentéte az embereket tekintve. És itt nem a hívő-ateista kontextusban értem, hanem hívő és hívő között. Én több felekezetet bejártam már, de a közössegekhez nem tudtam kapcsolódni, leginkább emiatt.
  Így maradtam távoli hívő, leginkább katolikus, aki csendben nagy reményekkel tekint Ferenc pápa tevékenységére.

  Kedvelik 1 személy

 4. Bennem van egy rész, mely vallásos. Boncolgatás is van meg kenyerpusztitas is.Halosztás és bor is állandóan.
  Így nőttem fel.Nekem szép volt (most is az) Mária és élveztem saját szépségem az elsoaldozo ruhában. Áhítat és tisztaság volt kb 10 éves koromig. Aztán megkérdezte a pabbácsi , h paraznalkodom -e. Nem értettem e szót. Azt tudtam, h a kutyák s lovak és az emberek is basznak. Ott eltört bennem valami. Ott, akkor észrevettem valami sunyisagot.

  Kedvelés

   • A katolikus vallás szexualitásra vonatkozó dogmái a legszigorúbbak és egyben a legképmutatóbbak is.. Az abszurd benne az, hogy egyfelől ugyanúgy “halálos bűnnek” nyilvánítja az önkielégítést, a házasságon kívüli szex minden fajtáját, a válást, az újraházasodást, a “természetes” (valójában igen körülményes és az időbeli korlátait nézve nagyon is természetellenes) fogamzásgátláson kívül minden fogamzásgátlást, a homoszexuális szexet, és nem tér ki arra, hogy van valami fokozati különbség ezek meg a nemi erőszak és a kiskorúak molesztálása között. Na meg már a “bűnös gondolat” is bűn. Szóval gyakorlatilag normális embernek betarthatatlan, ill. garantált az állandó bűntudat, ha komolyan veszi. Ugyanakkor mindegyiket gyorsan letudhatod egy gyónással, egy tucat miatyánkkal-üdvözléggyel. Ez a kettősség talán a fennmaradásának a titka, a maximalizmus és a kiskapuk kombinációja, hogy őrültség, de van benne rendszer. Nekem is vannak szép emlékeim a hittanórákról, elsőáldozásról, freskókról, üvegablakokról, rekviemről, de nagy-nagy megkönnyebbülés volt, amikor meg tudtam szabadulni lélekben is mindattól, amit az egyház a bűnről és bűnbocsánatról tanított. És elég durva az, hogy mennyire tudott lappangva hatni valahol ez az egész még akkor is, amikor már rég nem hittem benne.

    Kedvelés

 5. Helytálló! Sajnos valamiért sok ilyet ismerek és hiába idézek fejből Bibliát, arra, hogy ő erre miért nem képes az a válasz, hogy mert nem a könyv szerint él, ez az ő magánügye 😀 Akkor miért nem maradhat az?

  Kedvelés

 6. Olyan érdekes, hogy szerintetek én kártékony vagyok, meg így, meg úgy leszóltok, de azért csak itt lógtok évek óta. Nekem eszembe se jut megfigyelni az ellenséget vagy az ő felületét használni…

  És hogy mindezt keresztény mázzal leöntve csináljátok, fujj.

  Oké, nem te vagy Krasznai, ugyanazt az inkvizítori hadakozást tolod, amely személyes frusztrációból fakad, és ugyanolyan nevetséges ez. Csak a hittársak megítélését rontod vele. Nem állítottam szembe Szent Pált és Jézust, de akinek nem az evangéliumi üzenet a lényege a kereszténységének, az is elmehetne pszichiáterhez.

  Kedvelés

 7. Ebben a posztban és a kommentekben sem volt pedfil pap, de mondjuk rajtuk pont nem felhorkanni, hátööö, ki a gáz…? (Vagy “nem is igaz, csak el akarnak minket lehetetleníteni?) A cölibbátus intézménye tagadja az ember lényegét. A cölibátusban élők túlnyomó többsége téveszmés, szexuálisan frusztrált, kompenzálásképp ítélkezik (innen ismerszenek meg), és nem, a hit és az ima nem segít, úgy látszik.

  Kedvelés

 8. Click to access 12_GardonyiMate_Azantiszemitizmus_Funkcioja_ProhaszkaOttokar.pdf

  Legalább őt ne lenne pofád idecitálni. Komolyan nem vagyok egyházellenes, ez is egy szolid, intellektuális poszt lett, nem teregettem ki a szennyest, mert olcsónak érezném, de mindannyian tudjuk, mit takar a katolikus hitvédelem és A kereszténység és a zsidók című kötet. De ti erre is lecsaptok, ürügyre vadászva, erőszakosan. Jellemző.

  Kedvelés

  • “Prohászka – különösen 1919 elõtt – konszenzuskeresõ és a modern világra, tudományra nyitott személyiségnek mondható, Bangha ellenben mindvégig a militáns katolicizmust képviselte, s ennek megfelelõen harcias apologetikát művelt. Közös jellemzõjük, hogy tisztelőik, akik eszméiket rendkívül időszerűnek és érvényesnek találták, haláluk után nem sokkal reprezentatív életműkiadásban jelentették meg írásaikat. S végül – témánk szempontjából – különös jelentősége van annak, hogy Prohászka a numerus clausus törvény, Bangha pedig – a nemzedéki különbségbõl adódóan – a zsidótörvények társadalmi elõkészítésében játszott kulcsszerepet.”

   Takarodjatok innen.

   Kedvelés

 9. “A többség automatikusan rossz, és szégyellje magát, húzza be a nyakát?” Igen. Lehúz, altat, befed. A többség automatizmusokra tanít és kényelmességre, szervilisen jutalmazza a status quo fenntartóit. Nála van az erő és az erőszak joga is. Hogy lehet, hogy nem érted, hogy csak a kisebbség tud etikus lenni és bátor (ami nem jelenti azt, mielőtt még bután lecsapnál erre is, hogy minden kisebbség etikus és bátor)? Én a forradalmárokra és a humanistákra voksolnék, meg a szeretetalapú, kritikus keresztényekre. Elég szégyen az egyházra nézve, hogy csak a kritikus keresztények nem kínosak.

  Kedvelés

  • A kisebbség elnyomottságot jelent, nem számszerűséget. A többség azt jelenti, akinél a hatalom van. Ilyen (emberi jogi) értelemben a nők is kisebbség, meg a munkások is, meg a lágerlakók is, pedig mindannyian többen vannak, mint az elnyomóik. Többségi = erőalapú és konform. Akikhez igazodni megéri, azok. (Te is kisebbség vagy az anakronisztikus és akrisztusi inkvizítorkodással, de ettől még nem leszel jó fej, mert a szélsőséges kíméletlenséggel úgy szolgálod a kritikátlan többséget, ahogy a Jobbik viszi el a balhét a Fidesz helyett.)

   Kedvelés

  • Nem kapok szívrohamot, de elég jellemző, hogy ilyen fordulatokkal élsz. Te gyűlölködni és feszkózni jársz ide, és kérlek: NE. Így világos? Ne erőszakold ide magad, ne surranj be, ne próbálkozz, a magad tökéletesítésével foglalkozz, ne a netes hadakozással. Miért mászkálsz olyanok után, akik nem kíváncsiak rád? Azért, hogy bántani próbáld őket? Mi hiányzik ennyire?

   Kicsit többet olvastam ezekben a témákban. Emiatt írhatok róluk.

   Kedvelés

 10. Bármilyen ékes görögös terminológiát használsz, ne feledd, hogy ha nem is ilyen hitvédős-katolikusat, én is elég komoly teológiai képzést kaptam. Nem a saját logikámat magyarázom bele a bibliai szövegbe, pont te nem fogod fel, hogy az én értelmezésem más, és erőszakolnád rám az inkvizítori értelmezéseidet. NE. Menj innen.

  Kedvelés

  • Mi ez a hihetetlen gőg és fölülről beszélés? Ez a barokkal elmúlt. Miért kellene bárkinek kiindulópontnak tekintenie az igét, a parancsot, az erkölcsi elveket, a katolikusok primátusát? Tettetek róla, hogy ne legyen az. Apám is azt erőltette, pont ez a baj veletek is: vitában tkp. egyetlen érve az volt, hogy kiindulópontnak vette nemcsak Isten létét meg az Írás mindenkire érvényességét, hanem a saját elvakult, önérdekű értelmezését is. Hatalmi szóval. Az úgy van. Kulturálisan tökéletesen vak volt, undorítóan önérdekű, nem érdekli, hogy más mésban hisz, nem látja, mennyire viszonylagosak a dolgok, hogy más ember másban hisz, más érdekli rámerőszakolja, imádkozik értem. Ez az igaz, az törvény, emez parancs, amaz bűn… A fogalmakban sem egyeztünk meg, már nyomta rám. És mindez őt szolgálta, és a tetejébe lábbal tiporta az életgyakorlata azt, amit hirdetett…

   Kedvelés

   • “Mi ez a hihetetlen gőg és fölülről beszélés?”

    Ezt én is kérdezhetném, hogy mcisoda gőg és felülről beszélés így ex cathedra kijelenteni, hogy ti vagytok a haladás letéteményesei, az élcsapat, és aki mást gondol, “takarodjon”, “tűnjön el”??

    Kedvelés

   • …erről a blogról tűnj el, mert ez az én blogom, nincs jogod zaklatni. Kértem szépen is, szabályzat is van, de erőszakoskodsz tovább. Ez pl. hol keresztény, nem hagyni békén másokat? Ezt a blogot ugyanis én írom, és jogom van zaklatás nélkül dolgozni, továbbá az itt megjelenő tartalmak közül válogatni. Neked is van ilyen jogod a saját blogodon. Miért nem ott írsz? Ja, mert ezt olvassák is? És akkor ebből mi a helyes következtetés…?
    Miért nem elég kérni? Mit erőlteted? Miért próbálod sugallni, hogy te vagy elűzve innen, te vagy az áldozat? Nem vagyok kíváncsi erre, amiket írsz, ezt eleztem is. Mert nhamis, hazug, erőszakos. Nem vagyok köteles senkit megérteni, senkivel beszélgetni.
    Milyen jogon kérdezel te itt vissza? Meg ajánlasz gyűlölködő olvasmányt? Te akarsz itt lenni, te olvasol engem. Nem állítottam azt, amivel vádolsz, belém akarod maygyarázni. Nem figyelsz
    Nem én, nem “mi” vagyunk az élcsapat, én nem jelentettem ki ilyet, és nem is tartom magam semmilyen tábor tagjának, csak érzékeny, gondolkodó, több téren elég művelt európai embernek, aki történetesen ír, és ezzel sokak gondolkodására hat (pontosabban: eddigi szövegei és iránya ezt érték el). Ha figyeltél, a társadalomtudományi nyelvhasználat az, amely általában a baloldali, humanista, liberális, emberi jogi, polgárjogi, toleráns stb. eszméket progresszívnek, haladóknak nevezi, és nem csak azért (de azért is), mert újabbak, hanem mert válaszok a többség, az avítt hatalom által figyelmen kívül hagyott, általuk okozott, kínzó problémákra. Az általad promotáltakat pedig fundamentalistának, retrográdnak, konzervatívnak, érdekvédőnek, ordas eszméknek nevezzük. Szerintem amit képviselsz, GÁZ, és a gáz egy létező, találó szó, jelentését bármelyik netes szótárból kikeresheted, és te engem nem fogsz magyarra tanítani, mert nekem kimunkált, védjeggyé vált stílusom van, neked pedig csikorognak a mondataid, ami így az asztal alatti csattogtatással igen disszonáns, ezért újra kérlek: MENJ INNEN.
    A régi rend, a hatalom kiürül. Ha ezt nem érted, te olvass utána, mit panaszoltak fel az”eretnekek” és miért lett ilyen sikeres a reformáció, illetve miért utálják annyian a katolikusokat.

    Hogy halálba menő (de áltatott és visszatérésben bízó) embereknek te, aki zsidógyűlölő vagy, bármit előírnál, hányok tőled.

    Kedvelés

   • Csökött, korlátolt, ráerőltetős, önigazoló, gyűlöletkoncepción alapuló az, amit tolsz. A tetejébe tájékozatlan, frusztrált és súlyosan elfogult is vagy. Kártékony mix ez így, és te sem leszel boldog soha. Nem látod a másikat.

    Kedvelés

 11. “Ez a köpdösödés, undorodás a “bigott”, “álszent”, “szemforgató”, “képmutató” “álkeresztényekről” ez egy ilyen libsi toposz, nemde?”
  Mindegy, minek címkézed. Te nem undorodsz a bigott, álszent, szemforgató, képmutató álkeresztényektől? Miért nem? Szerinted nem is léteznek?
  Miért érintett ennyire érzékenyen a poszt? Mit szeretnél? (Nehogy válaszolj, az ilyen kérdések a magaddal való szembesülésre valók.)
  Tökre szeretnél besorolni, de engem nem fogsz.

  Miért kell nektek mindig az én blogom? Miért nem jártok rokon lelkek közé? Ez intolerancia.

  Kedvelés

 12. Annyira gáz, hogy a kifejezett kérésem ellenére kommentelsz, feladatot adnál nekem, vádaskodsz, feltételezed, hogy én nem vagyok képben… mert kimondtam a kényelmetlen igazságot. A katolikus hitvédelem GÁZ, kirekeszt, agresszív, és minden xenofóbia alapja, a haladó eszmék elutasítása. Mit keresne ilyesmi az én blogomon? Ki fogtok halni.
  Az anekdotád undorító, hamis és gyűlöletalapú (deportáltakon eleve számon kérni bármit, gesztust, hazaszeretetet, miközben több tízezer “magyar” honfitárs működött közre a módszeres likvidálásukban és kifosztásukban. Ugye tudod, hogy a svábokkal ellentétben őket hova vitték? Volt, aki sejtette).
  Minden kommented spambe megy, ne kínlódj.

  Kedvelés

csak okos-jóindulatú írhat ide

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.