miért baj, ha kimondjuk az igazságot? 1.

válasz Brigi kommentjére

Ebben a bejegyzésben következetesen használom a cigány melléknevet, illetve főnevet a számomra mesterkéltnek ható roma helyett. A szavakban a pontok pedig a rizikós keresőkifejezések elhárítására szolgálnak.

Ha most ugyanarról beszélünk (ki fog derülni, miről, türelem), akkor azért, barátaim, mert író-olvasó, dolgozó, családos, társadalmáért felelős középosztálybeli (és más nyalánkságok) polgárokként a nagy őszinteséggel folyamatosan sértegetitek ugyane társadalom egyes csoportjait, akiknek e nyalánkságokból alig jutott, és nem is veszitek észre: ott kikapcsol a morális érzék.

Drága Brigi! Azt mondtad, a kezedre vertem, és hogy fájt.

Semmidre nem verek. Érvelek.

Én nem mondtam, hogy kirekesztő meg utolsó tróger vagy. Semmi ilyet.

De a cigányhorda mint kifejezés, amelyet átvettél valakitől és nem gondoltál bele, amikor leírtad, bizony önmagában rasszista, így az én blogomon kerülendő. Nézzük meg  a horda főnév jelentését:

1. Garázda csapat, amely vadul, féktelenül rombol. A vesztes futballcsapat szurkolóiból horda lett, amely az utcákon randalírozik. A vidék nem biztonságos, mert fegyveres hordák garázdálkodnak rajta.
2. Hadjárat céljából alkalmilag összeállt sereg, főként tatár vagy mongol hódítók. Az aszály után hordák indultak meg a terméketlen földekről nyugat felé élelmet szerezni. A horda váratlanul csapott le az országra.
3. Történelem: Emberek együtt élő csoportja az őskorban, a vadság alsó fokán; a nemzetségi-törzsi szervezet kialakulását megelőző társadalmi egység.A horda egy barlangban tanyázott. A horda vadászai elindultak zsákmányt szerezni.
Eredet [horda < ómagyar: horda < tatár: horda, chorda (sereg)]
Lásd még: csorda, csürhe

Ha egybeírod: cigányhorda, az nagyon sértő, kiterjesztő árnyalat. Ha horda is (elhiszem), nem mint cigány horda. Ha ezt forszírozod, igazságtalan vagy és veszélyes játékot játszol.

Egyébként miért, mitől van általános véleményed a népekről? Nekem például nincs. Mondhatom azt, nagyon óvatosan (olvastam), hogy a németek tulajdonképpen egész szépen szembenéztek a múltjukkal, és törlesztik, amit lehet. De ez nem sokat fog számítani, amikor egy mégis holokauszttagadó némettel fogok találkozni. Persze lehet, hogy erre mondod te, hogy egyedileg módosítod, személyre szabod a véleményed. Mindenesetre nekem kiderül ebből, hogy németek az újságcikkekben vannak, a való életben alig is számít, milyenek “a németek”. Az oké, hogy az olaszok sok pizzát esznek, vagy hogy Japánban örülnek a hanaminak. De inkább az a kérdés, mi kérünk-e pizzát, a vendéglátónkat nem veri-e ki a ragya a paradicsomtól, és van-e egyetlen fa ott, ahová japánturistáskodásunk visz. Mindig ezek az értelmes, releváns kérdések.

Na most, ha nem valami pozitív, amit az adott embercsoportról gondolunk, akkor kell nagyon odafigyelni — önmagunkra. Miért? Hogy erkölcsösen ítélhessünk, és hogy igazunk legyen. Ha ez a vélemény bűncselekményekkel, összeférhetetlenséggel, élősködéssel kapcsolatos, ha igazából nem is mi gondoljuk, mert mi az ország kettő településén  tapasztaltuk ezt huszonhét fős mintán, és nem figyeltük a hatszázhúsz másikat, aki meg nem ilyen volt, akkor meg demagógok is vagyunk.

Hogy “a cigányok” milyenek, azt nem tudja senki. A szociológusok, a lenézett, gúnyos mosollyal elintézett szociológusok fáradoznak sok más mellett ezen is, hogy releváns képet adjanak a társadalmi csoportok életmódjáról, problémáiról. Amit a hétköznapi ember mond “a cigányokról”, az nem saját tapasztalat: mi csak amúgy elégedett, gépjárművel rendelkező, ún. rendes emberektől hallottuk, hogy ez meg az, ezek meg azok az emberfélék milyen szörnyűek. Mi meghallgattuk őket, és ha azóta arra fúj a szél egyetlen olyan falevelet nekünk is, akkor nagyon örülünk, hogy igazolva látjuk a hangoskodók nézeteit. Még ha bűncselekmény áldozatai lettünk, akkor is, ebből a szempontból megnyugszunk: igazam volt, ez az igazság, a cigányok olyanok! És terjesztjük is a megbélyegző mondatokat gyanús értelmezési keretükkel együtt.

Továbbá ha az egyes eseteket n.em.zeti rad.iká.lisok használják a saját kétséges céljaikra, és e célok keménykedőek, szabadságellenesek, embertelenek, akkor érdemes óvatosnak lennünk. (Tóta W. írja Szegedi Csanádról: azért nemzeti, mert csak oda vették fel. Igen: a ne.m.zet.i radik.a.liz.m.us sírnivalóan sokszor sima műveletlenség, agyatlan uszulás, rég nem létező értékekre való hivatkozás: rovásírás iPaden.) Ők, idézzük ismét a duplavét (bár ő másra mondja), annak a szabadságnak köszönhetően terjeszkedhetnek, vonulhatnak és vannak egyáltalán szabadlábon, amelyet annyira ostoroznak.

Bírom, ahogy a rossz és romló közbiztonságú helyeken élők elkezdik ezt a szabadságot hibáztatni. A politikai korrektséget. A liberalizmust. A jogvédőket. Pedig mindez őket is védi. Őket sem fogják ránézésre letartóztatni, őnekik is jár ügyvédi védelem, ők is azt mondhatnak, amit csak akarnak! Csakhogy amíg azt mondogatják, addig sem foglalkoznak azzal, hogy konkrétan mit lehetne tenni a biztonságuk vagy a probléma megoldása, például a felzárkóztatás érdekében. A cigányozás pótcselekvés.

Mindenesetre érdekes kérdés: mi a véleményünk alapja? Tapasztalat, felelik erre. “Húszból tizenkilenc olyan.” Tegyük fel, hogy valóban minimum húszfős mintán figyelted meg, hogy olyanok, és nem csak blöff a szám (százalékokat mondani minden alap nélkül, hasból, teljesen komoly arccal közbeszédünk általános szokása). De mondjuk tizenkilenc olyan. Ne kérdezzük, milyen, meg hogy a milyensége érint-e téged, és mások, nemcigányok esetleg nem még sokkal olyanabbak-e. Én most ebben a gondolatkísérletben elhiszem, hogy olyan.

Kimondod az igazságot: tizenkilenc olyan, mind olyan. És ezzel megsérted a huszadikat, aki nem olyan, de az identitása meg ugyanaz, mint a tizenkilencnek. És nem fogod megérteni a hetediket, nyolcadikat és tizenhatodikat, aki nem is akar olyan lenni egyáltalán, de az egész családja olyan, és észre se veszed, hogy a tizedik, tizenkettedik és tizennyolcadik bár látszólag olyan, nem azért olyan, amit a te sémáid sugallnak, hanem teljesen más, méltányolható okból: “olyan, amilyen én nem vagyok, ellenem olyan, és én ezt ki is mondhatom — mert erősebb vagyok”. Sőt: még a fenyegetettet is eljátszhatod, azt is, hogy te vagy a gyengébb. És közben nem akarod megérteni, hogy kényszerpályák vannak: tizennyolc egyáltalán nem szabad döntéséből olyan. Hogy ez nem vidám dolog egyáltalán, hanem a rossz helyzetre még rosszabb reakció, és így nem lesz soha vége, és különösen nem a te nagy őszinteségedtől lesz vége.

De te igenis gyengébb vagy, mondhatod. Ők az erősek már.

Nem vagy gyengébb. Ki az erős? Aki többen van? Még csak nem is az. A munkások sokkal többen vannak, mint a gyárigazgatók. Az az erős, akinél az erőforrás, pénz, lehetőség, a kulturális és életmódbeli norma, az érdekérvényesítés esélye van, és mindez, ahogy ma állunk, 2050-ben sem lesz a cigányságnál (Pokol Béla könyvére utalok most).

Akit ez nem győz meg, tegye fel magának a tesztkérdést: cserélnék azzal a cigánnyal?

Na ugye.

Én aztán nem tagadom, hogy vannak nagyon súlyos tendenciák. Nagyon tömören annyi történt, hogy néhány élelmes honfitársunk a rendszerváltás után lerabolta az országot. Van néhány haszonélvezője a piaci viszonyoknak, a többiekre meg nagyon-nagyon oda kellett volna figyelni, komolyan venni a régiófejlesztést, munkahelyteremtést, esélyegyenlőséget, európai normákat, az oktatás korszerűsítését, és tudatformáló kampányokat szervezni a gyűlölet és kirekesztés ellen. Nem tették, nem tettük, hőzöngtünk és új tévét vettünk: ment a duma, pénzek, opportunizmus, és a cigányoknak sem lett korrekt politikai képviselete. És nem tudtuk, nem gondoltunk bele, hogy ez lesz belőle.

Mi is? Most már katasztrófa van, polgárháborúszerű helyi konfliktusok fenyegetnek. Hetente látjuk, hogy rivális erőszakszervezetek tagjainak százai autóznak a négyszázötvenes benzinárak ellenére és munkájukból kimaradva a lakóhelyüktől távol eső településekre, hogy megmutassák, mit tudnak a magyarok. És vonulnak feketében és dobálnak és siránkoznak a döbbenetes olvasottságú orgánumaikban. (És egy mondatot nem tudnak helyesen leírni.) Most már nem lehet naiv kérdéseket feltenni, meg csodálkozni, hogy mi van, meg hogy előkerül a vasvilla.

Nem tagadom továbbá, hogy mára már konkrét etnikai ellentét is van, amely a szimbolikus olaszliszkai, kiskunlacházi, tatárszentgyörgyi, gyöngyöspatai és újabban a devecseri és ceglédi események nyomán egyre gyúlékonyabb. Nem tagadom, hogy sokan nem képesek konszolidált, értékteremtő életmódra. Nem tagadom, hogy sok bűncselekményt cigányok követtek el, és hogy az ország egyes helyein sokan permanens félelemben és gyanakvásban élnek.

De már az alapfogalmaink is hibásak. A cigány nem mint cigány lop, ha lop: ő, ha lop, bűnöző. Akként lop, akinek nincs. Akként lop, ha lop, aki ott tart, hogy nem érdekli, mit szólnak ehhez mások. Nincs olyan nép, amely mint nép követ el bűnöket, azért, mert ő az a nép. Nincs cig.ánybű.n.ö Zés. Csak problémák vannak.

(Itt eszünkbe jutnak a függetlenségért harcoló politikai aktivisták mint kivételek, mondjuk a baszkok vagy más terroristák: még ők sem genetikai vagy kulturális alapon követik el, amit. És mindig csak egy kis maroknyi csoport követi el azt is, olyan nincs, hogy egy komplett nép bűnöző. Egyébként független államban élő, többségi helyzetű népcsoport sosem szerveződik így: talán bele kellene gondolnunk, hogy volt miért harcolniuk a baszkoknak, ha nagyon vitatható vagy immorális eszközökkel tették is. És ez az, hogy a gárdistáknak meg nincs.) Ez akkor is így van, ha, tegyük fel, sok bűnöző van az adott nép tagjai között.

Miért van esetleg sok bűnöző?

Mert nincs veszítenivalójuk, azért. Akinek nincs veszítenivalója, az bűnözni fog; az fog bűnözni, akinek nincs veszítenivalója. Ebben, hogy sok-sok cig..ánynak nincs veszítenivalója, van egyéni felelősség, és van közösségi. És mint társadalom rengeteget mulasztottunk. Rengetegen voltunk, vagyunk haszonélvezői a mulasztásoknak.

Ha egy társadalom olyan helyzetbe hoz bizonyos csoportokat, hogy ne legyen veszítenivalójuk: évtizedes mulasztásokkal, kusza és opportunista foglalkoztatás-, oktatás- és szociálpolitikával, az esélyegyenlőség komolyan nem vételével, akkor ama csoportoknak nem lesz veszítenivalójuk, és ha elterjednek azok a megnyilvánulások, amelyek akár csak négy éve is szalonképtelenek voltak, de mára közmondásszámba mennek, ráadásul alakzatokba rendeződve gyúlékony anyagot dobálunk bizonyos helyekre, mert nem áll fel a farkunk mástól, akkor közel kerülünk a polgárháborúhoz. EZT a veszélyt erősíti minden egyes cigányozó.

(folytatom)

36 thoughts on “miért baj, ha kimondjuk az igazságot? 1.

 1. Nagyon fontos téma, jó, hogy felmerült! Egy dologban véleményeznék: a roma mesterkélt, igen, mert mesterségesen hozták létre. Azért volt erre szükség, mert a cigány szó már lassan szitokszónak számít. Tudom, hogy te tudod, de a múltkor csúnya vitába keveredtem a fórumon arról, hogy miért kell új szavakat létrehozni bizonyos esetekben és a régi, a köznyelvbe általában pejoratív jelzőként átment kifejezés miért sértő, pl. siket-süket, hülye-értelmileg akadályozott.

  Kedvelés

 2. Bárhogy is van, mindig egy alapigazságot javasolnék a tisztelt hölgyeknek és uraknak akik a foteljukból és a tisztes, polgári környezetükből nézelődve szólják le (és meg) azokat, akik ki merik mondani, hogy a Magyarországon élő roma közösség nagy része a Magyar társadalomra nézve beláthatatlan károkat okoz. Tessék átmenni “bizonyos” falvakon gyalog egyedül! Nincs több érv, és nem is kell…

  Kedvelés

   • ki is moderáltad a végét? vagy ő hagyta így nyitva?
    imádnak a férfiak bűnbakot keresni. felelőst. felelősöket. cigányozni, zsidózni.
    /ez most ronda általánosítás volt. ez rasszizmus, ha minden férfiról (többségükről) ezt gondolom?/
    de milyen érdekes, hogy pont ezt hallgatom otthon. hallgatom. már nem szólok semmit. minek?
    próbáltam érvelni. halkan. kicsit hangosabban. erélyesen, magamból kikelve. dühösen. csalódottan, hiszen mégis csak az én választottam mond “ilyeneket”.
    adtam könyveket. ajánlottam, javasoltam, megbeszéltük.
    aztán abbahagytam. mikor? amikor egy nyilvánvalóan a rasszizmust, antiszemitizmust bemutató, igazából mélylélektani elemzéssel a témát megközelítő műben (Popper Péter) pont azt emelte ki, ami a rasszizmus malmára hajtotta a vizet. mindent, mindenkit az ő szemével tud csak látni.
    mondja is: “rosszul látod”. mármint én rosszul látom.
    fáradt vagyok.

    Kedvelés

   • a kérdésem költői volt, de kösz a választ. és helytálló. ahogy írtam ronda általánosítás, így aztán igazságtalan.

    Kedvelés

  • Igen kedvelem az ilyen általánosításokat, mint pl. a könnyű a Rózsadombról szeretni a kisebbségeket. Valóban ott lakom, de húsz éve dolgozom a gyermekvédelemben, nem csipkés bugyit hajtogatok. Így elfogadható, amit gondolok?

   Kedvelés

   • Köszönöm, hogy ezt leírtad!

    Én hozzáteszem: nem fogok odaköltözni azért, hogy nektek igazatok legyen. De számos komoly szakember, akiket olvasok, igenis lemegy, ott él, vagy ingázik, szervez, cselekszik, nem félti a hófehér kezét… Ettől még nem oldódik meg a gyűlölet és a gyanakvás, sok jogos érzelem és indulat van, csak a “költözzön csak oda” közhely hamisságára világítok rá ezzel.

    Kedvelés

   • Én kifejezetten szoktam szeretni, ha nekem mondják, hogy költözzek csak oda. Olyankor szerény mosollyal elmondom, hogy egy két szintes, kb. 10 lakásos önkormányzati bérlakás-tömb van a szomszédunkban, ahol kb. száz-százhúsz ember él együtt, talán tizenkét-tizenöt különböző család (és igen, mind roma származású). És hogy amúgy hat évet börtönben dolgoztam, az utóbbi háromban meg a gyermekvédelemben. Ilyenkor egészen össze szoktak menni azok, akik azzal akartak egy vitában visszavágni, hogy akkor mondjam, hogy ne legyenek előítéleteik, ha ott lakom, meg ha nap mint nap találkozom velük :).

    Kedvelés

 3. én úgy tudom, hogy a roma szó az valamelyik cigány nyelven jelenti azt, hogy cigány. Ettől még nem mesterséges, csak olyan mintha a németeket deutschnak kezdenénk hívni, vagy az olaszokat itáliánóknak. Aztán lehet, hogy tévedek

  Kedvelés

  • Azért mesterséges, mert ez volt a PC instrukció, hogy mostantól ezt használjuk. De OCÖ — Országos cigány Önkormányzat. Cigány nyelv, népzene. Oláh cigány, beás cigány. És itt a polcomon is: Cigánysor, Egy sor cigány, mind értük íródott, szépséges könyvek.

   Ja és én hiszek a PC-ben, de ez nem megy.

   Kedvelés

   • én úgy tudom, a roma szó lováriul jelenti az embert, de a beások nem annyira szeretik (mert ők órománul beszélnek, miért fogadják el egy másik cigány “kaszt” elnevezését magukra…). viszont volt egy nemzetközi megegyezés, amiben a romák maguk a roma szót választották a különböző nyelvekben elterjedt negatív töltetű népneveik helyett. (erről forrást hirtelen nem találtam a neten)
    most is, mint mindig, bajban vagyok, hogy mikor melyiket lenne jó használni.

    Kedvelés

 4. De ez a cikk is vicces: http://www.civishir.hu/kozelet/hany-zsido-el-magyarorszagon-es-hany-cigany/0710090712
  Bírom azokat, akik azért utálják a zsidókat, mert ők irányítják az országot. Ja, az a néhány tízezer, aki megmaradt. A cigányokat meg azért utálják mert bűnözők. Naná, hogy azok lesznek, miután nem tudnak sehogy máshogy enni adni a gyerekeiknek. Ez nem azt jelenti, hogy egyet értek a dologgal, de szerintem azért van annyi cigány bűnöző, mert ők a legszegényebb réteg. Ha a kék szeműek nyomorognának, akkor kék szeműekkel lennének tele a börtönök. Mert a cigányt már eleve nem veszik fel dolgozni, ha meglátják a “füstös” képét. Szóval mert tele van ez a társadalom előítélettel, ezért szerencsétleneknek nem sok más választást hagynak. Nekem a férjem felvett egy cigány lányt dolgozni és totál ugyanolyan normális, mint te vagy én. Még akcentusa sincs. Csak nyáron nem kell napoznia.

  Kedvelés

 5. Jelentem, átmentünk a falvakon, semmi bajunk nem lett, sőt bementünk a börtönökbe, meghívtuk az ottaniak gyerekeit nyaralni, táboroztattunk alapítványi pénzből börtönviselt szülők gyerekeit, négytől tizenöt évesig, a tatabányai mésztelepről, a nyóckerből, kiskunizéfalváról; olyan is volt, akinek mi vettük meg az első fogkeféjét, és olyan is, akiket fekete béemvén hoztak, és dévédéztek az úton. Olyan is volt, akinek mindkét nővére főiskolára járt, olyan is, aki csak tizenöt évvel volt fiatalabb az anyukájánál. Egyiknél se éreztem, hogy félnem kéne, se tőlük, se a szüleiktől. Ha hülyén viselkedtek, durvák voltak, káromkodtak, elmagyaráztuk nekik, hogy miért nem jó ez így.
  Sokkal jobban féltem, amikor ute-szurkolókkal kellett együtt utaznom a vonaton, és rám volt bízva hat-hét gyerek, akik közül az egyiknek fradis sálja volt… És a szurkolóknak szép fehér bőrük volt, lányok is voltak köztük, és mégis.

  Kedvelés

 6. Ehh, most próbálok fenti elvek szerint legalább szép beszédre átnevelni valakit, aki Miskolcon született, és ott él 45 éve. Még az se nagyon megy, hogy legalább az én társaságomban legyen píszí, de már van egy kis haladás. Én meg ugatok neki a Rózsadomb tövében felnőve, nyilván azt gondolja, hogy na jó, a kedvedért majd inkább hanyagolom a témát, de a gondolkodása nem fog ettől megváltozni. És még véletlenül sem a fentiekkel akarok vitatkozni, mert minden szavaddal egyetértek.

  Kedvelés

 7. Igen, …., a kezemre vertél. (nehéz volt nem megszólítani, szeretem, ha használhatom, személyesebb, de nem tettem)
  Miért érzem így? A bejegyzésben egy játék volt. Kérdéseket alkottunk. Az én kérdésem nem volt más, mint egy egyszerű mondat, miért rasszista az aki fél a cigányhordától (muszáj volt mégegyszer használni)
  A második hsz.-emben pedig leírtam, én vagyok aki fél ettől a csoporttól. A csoporttól. Létező. A városunk Fő terén garázdálkodó, zsebelő 20, olykor kevesebb fővel rendelkező “tömeg”-től.
  Ami fájt, h félhet az akinek otthon birtokló ura (!) van, akinek szülei zsarnokok, akit megtámadott egy idegen, agresszív ffi az utcán.De én nem félhetek, m ezt csak a társadalom kreálta? Mert igazából el vagyok tájolva?(nem írtál konkrétan ilyet, ezek jutnak eszembe az írásod olvasása után)
  Cigányutálatom van akkor? Nincs. Rengeteg élményem van velük. JÓk, semlegesek, kedvesek, viccesek.
  Oldjak feszültséget? (tetszik nekem ez a kérdésalkotás) Nem igazán szeretnék, m a téma nem engedi, mégis megteszem. Kedvenc emlékem:
  Kisvárosban éltem gyerekként. 12éves koromig egyikben, aztán a suli miatt átmentem egy másik városba. A két városban élő cigány családok megítélése teljesen más volt.
  1. város: bucsusok (nem tudom mond-e nektek vmit ez a munkakör), lókupecek-gazdagok és szegény családok lakták, akik ebben a rasszba sorolhatók. Senkitől nem féltünk.
  Lókupec fia az én osztálytársam volt. (Szegény család fia is az én osztályomban járt, de ez most nem róla szól.) Egyébként tele voltak pénzzel. Nagyon. Mókuscsokit kaptunk tőle állandóan, így udvarolt. Vicces, kedves fiú volt, nagy hanggal, tanulni nem akarással, selyeminggel, csilli-villi fényes, hegyesorrú cipővel. Jelenség volt, és szerettük ezért.
  Egyik nap azzal jött suliba, h apukája kérdezi, mennyit ér (lóban mérték az árakat) az anyukám, m megvenné. ÉÉÉÉS ezt olyan hangsúllyal, mint egy megbízott ügyvéd, teljesen komolyan arccal, vételi szándékkal. Nevettünk. A mai napig nevetek rajta. (Biztos,h az apukája nem gondolta komolyan, és gyerekként vmit félreértett, de az is lehet, h több a valóságalapja, mint azt én gondolom)
  Volt egy szegény család is. Ott is egy fiú tóthgyuszika. Nem nagyon szerették, m vad volt, verekedett, Én szerettem, m én is vad voltam, nagypofájú, verekedtem is néha. Felkaroltam. Szó szt, m kisebb is volt, átvittben is, m nem volt barátja. Engem nem utáltak, m volt egy kis mosdatlan, koszos pajtim. Örültek, h nem nekik kell fogni a kezét séta közben.
  2.város: megismertem egy másik oldalát a cigányságnak, milyen az mikor nem mehetek ki a boltba estefelé, milyen az, amikor 16 évesek meg akarnak baszni felkiáltással üldöznek.12 éves voltam.

  Ezeket csak azért mesélem, m a bejegyzésed egésze válasz NEKEM, miközben úgy érzem nem vonatkozik rám az egész.Nem vagyok cigánygyűlölő, írásom valós élményeken alapszik.

  Ami zavar még, és számomra egyenlők között is vannak egyenlőbbek érzést kelti:
  általánosságban vannak férfiakat támadó<-ezt szoktad áthúzni, hibájukkal szembesítő írásaid. Nem kisjózsiról írsz, aki bántja a feleségét, aki rondán beszél a nőkről, hanem férfiakról.
  Vidékiekről, akik teszkóba járnak, nincs kertjük, és kulturálatlanok, m nem járnak szinházba. Nem marékkláráról írsz, aki vidéki, és így él.
  Egy egész kasztot bélyegzel meg írásaidban, h ők ilyenek és olyanok.
  Félre ne érts. Szeretem olvasni őket, ha vitatkozok is velük. Meg tudom különböztetni férfit a férfitól. Vidékit a vidékitől. Nem zavar az általánosítás, m mint írtam a másik hsz.-emben, személyre szabom. Így meg tudom különböztetni a cigányt a cigánytól is. Van akitől félek, a félelmem jogos. Sztm. Nyilván. Akitől félek, tudja h félnem kell. Ő generálja. Van akitől nem félek, nem is értené, h miért félek, és talán, ha vele szemben húznám be a seggem, akkor válna agresszívvá.

  Értem a jelenséget amiről írsz. Ezt is leszögezem, de igyekszem úgy olvasni, h ez nem nekem szól, pedig a nevem, és a hsz.-em forrása ott díszeleg (nem ironikus) alcímként.

  Remélem össze tudtam szedni a gondolataimat. Remélem érthető, h én is csak érvelek, és nem támadok.

  Kedvelés

 8. Visszajelzés: miért baj, ha kimondjuk az igazságot? 2. | csak az olvassa

 9. Bruce Wayne, itt más a beszédmód, itt nem lesz gyűlölködő kioktatás, máshol próbálkozz, sajnálom! Én annyira nem megyek át a túloldalra, hogy rendszeresen jönnek apróbb munkákra, és együtt ebédelünk. Úgy is, hogy volt itt a lakásban ezerötszáz euró. És nem történt semmi.

  Kedvelés

 10. Valóban így van,azok lopnak,akik ÚGY ÉRZIK,hogy nincs vesztenivalójuk,lehet,hogy valójában van,de úgy érzik,hogy nincs.Ismerek cigányokat,olyanokat is,akiket a társadalom és a munkáltatójuk megbecsül,nos ők óvják a kiharcolt presztizsüket.Ismerek cigányokat,akik a csalásból ,lopásból nem látnak kiutat,mert nem tudnak másképp jól lakni pl.

  Kedvelés

csak okos-jóindulatú írhat ide

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.